Торговельно-економічне співробітництво між Україною та Молдовою

Молдова є одним з ключових регіональних торговельних партнерів України.

Загальний товарообіг (товари та послуги) між Україною та Республікою Молдова за результатами 2020 року склав 839.2 млн. дол. США (дані Держстату України).

Динаміка двосторонньої торгівлі (товари і послуги)

млн.дол.США

2011 р.

2012 р.

2013 р.

2014 р.

2015 р.

2016 р.

2017 р.

2018 р.

2019 р.

2020 р.

Товарообіг

972,7

931,7

1102,3

896,3

637,7

631,0

886,8

983,5

896,2

839,2

динаміка, %

120,3

95,8

118,3

81,3

71,1

98,9

140,6

110,9

91,1

93,6

Експорт

938,7

895,3

968,4

802,8

564,3

557,2

748,2

835,2

776,0

737,0

динаміка, %

120,4

95,4

108,2

82,9

70,3

98,7

134,3

111,6

92,9

94,9

Імпорт

34,0

36,4

133,9

93,5

73,4

73,8

138,6

148,3

120,2

101,2

динаміка, %

116,6

107,1

368,1

69,9

78,5

100,5

187,9

106,9

81,0

84,2

Сальдо

904,7

859,0

834,6

709,3

490,9

483,4

609,6

686,9

655,8

635,8

Обсяг торгівлі товарами становив 753,8 млн. дол. США. При цьому, експорт товарів до Молдови склав 679,7 млн. дол. США, зменшення порівняно з 2019 роком на 6,4%. Імпорт товарів склав 74,1 млн. дол. США, зменшився на 18,8%.

Сальдо у торгівлі товарами було на користь України – 605,6 млн. дол. США.

Основними українськими товарами, які поставлялися до Молдови, були вироби з металу, електричні машини, паливно-мастильні матеріали, продовольча і фармацевтична продукція, продукція деревообробної та будівельної галузей.

Основними товарами, що імпортувались Україною з Молдови, залишались продукція рослинництва, вино та етиловий спирт.

Скорочення українського експорту до РМ було обумовлено в першу чергу погіршення кон’юнктури ринку РМ у зв’язку з заходами з протидії поширенню COVID-19.

Обсяг торгівлі послугами між Україною та Молдовою за результатами 2020 року склав 84,4 млн. дол. США, у тому числі експорт послуг – 57,3 млн. дол. США (зростання порівняно з 2019 роком на 11,8%), імпорт послуг – 27,1 млн. дол. США (зменшення на 10,3%).

Сальдо у торгівлі послугами позитивне – 30,2 млн. дол. США.

Прямі інвестиції з РМ в економіку України станом на 30.09.2020 р. складали 12,8 млн. дол. США, а з України в економіку Молдови – 5,1 млн. дол. США.

Важливим інструментом розвитку двосторонньої співпраці є Міжурядова українсько-молдовська змішана комісія з питань торговельно-економічного співробітництва. Робоча зустріч голів національних частин Комісії відбулася 30.01.2020 р. у м. Київ.

Українську частину Комісії очолює Віце-прем’єр-міністр України – Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій О.Резніков.

14-те засідання Комісії відбулося 18-19 вересня 2017 р. у м. Одеса.

Робоча зустріч співголів Комісії відбулась 30 січня 2020 р. у м.Київ.

 

Читати на офіційному сайті Посольства України в Республіці Молдова