Культурно-гуманітарне співробітництво між Україною та Молдовою

Співробітництво в культурно-гуманітарній сфері здійснюється за такими основними напрямами: культура, освіта, зміцнення зв’язків з українцями у Республіці Молдова, включаючи Придністров’я.

У складі Посольства України в Республіці Молдова з квітня 2007 року функціонує Культурно-інформаційний центр (КІЦ). З березня 2010 року у складі ПУ в РМ почав діяти також «Український дім» у м.Тирасполь.

Діяльність КІЦ спрямована на зміцнення двосторонніх відносин між Україною та Молдовою, поглиблення співробітництва у культурній, гуманітарній, інформаційній сферах; поширення в Молдові інформації про Україну, її історію і культуру; сприяння збереженню, розвитку та популяризації української мови і культури в Молдові; зміцнення зв‘язків з українською громадою, сприяння задоволенню її національно-культурних потреб.

Розвиток двостороннього співробітництва на культурно-мистецькому напрямі здійснюється на основі договірно-правової бази та принципів добросусідства, виходячи з наявних фінансових можливостей кожної із сторін та рівня партнерства між окремими суб’єктами культурної діяльності.

Важливе значення для розвитку двостороннього співробітництва в галузі культури має діяльність громадських організацій українців Молдови, у співпраці з якими Посольством регулярно проводяться культурно-мистецькі заходи (виставки робіт молдовських художників, митців українського походження, презентації книг, виданих українською мовою, організація літературно-музичних вечорів тощо). Творчі колективи, музичні гурти, оперні співаки з України на запрошення молдовської сторони виступають з концертами і виставами як на комерційній, так і на конкурсній основі в рамках національних і міжнародних культурно-мистецьких фестивалів, конкурсів під патронатом Уряду Республіки Молдова, місцевих органів влади.

Українську мову вивчають окремим предметом у низці навчальних закладів Молдови.

У Придністровському регіоні РМ українській мові надано статус офіційної мови поряд з молдовською (на кирилиці) та російською. У регіоні функціонує 3 навчальних заклади з викладанням українською мовою, українська мова як предмет вивчається практично в усіх навчальних закладах регіону.

Українська недільна школа ім. Преподобного Паїсія Величковського функціонує у Кишиневі при Товаристві Української культури в РМ.

Договірно-правова база двостороннього співробітництва у галузі культури та освіти

– Угода між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про співробітництво в галузі освіти, науки і культури (20.03.1993 р.);

– Угода між Україною та Республікою Молдова про співробітництво у забезпеченні прав осіб, які належать до національних меншин. Підписана у Кишиневі 17.12.2009 р. Українська сторона виконала внутрішньодержавні процедури, про що інформувала молдовську сторону нотою МЗС України від 06.12.2010 р. № 72/23-612/1-3826. Молдовська сторона не ратифікувала зазначену Угоду;

– Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про співробітництво в галузі молодіжної політики. Підписана у Києві 01.02.2010 р. Набрала чинності 05.05.2011 р.;

– Протокол між Міністерством освіти і науки України та Міністерством просвіти Республіки Молдова про співробітництво у галузі освіти на 2016-2020навчальні роки. Підписаний у Кишиневі 18.11.2016 р., набрав чинності 30.03.2017 р.;

– Програма співробітництва у сфері культури між Міністерством культури України та Міністерством просвіти, культури і досліджень Республіки Молдова на 2017-2021 роки підписана 19.10. 2017 р. у Києві, набрала чинності 18 січня 2018 р.

– Меморандум про співробітництво між Українським державним агентством кіно та Національним центром кіно Республіки Молдова підписаний 19.09.2017 р. у Києві.

Освітні обміни

На підставі Протоколу між Міністерством освіти і науки України та Міністерством просвіти РМ про співробітництво у сфері освіти на період до 2020 року з 2017 року щороку виділяється 34 місця бюджетних місця для навчання громадян України та Молдови, переважно з числа української та молдовської етнічних меншин.

Крім того, відповідно до Закону України „Про закордонних українців” Міністерством освіти і науки України виділяються додаткові квоти. Зазначені місця виділяються Міністерством освіти і науки України кандидатам з Молдови з урахуванням обраних ними спеціальностей та вищих навчальних закладів України. Цією можливістю можуть скористатися ті, хто має статус і посвідчення закордонного українця, та високі оцінки у документах про отримання середньої освіти.

Міжнародна українська школа

З метою створення  умов  для  реалізації  права  на  повну загальну  середню  освіту  громадян  України,  які  тимчасово або постійно проживають за кордоном, Міністерством освіти і науки України у 2007 році утворено загальноосвітній навчальний заклад “Міжнародна українська  школа” (далі – МУШ) для надання освітніх послуг зазначеним громадянам за індивідуальним навчальним планом. 

Відповідно до Положення про організацію навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу I-III ступенів “Міжнародна українська школа”, головними завданнями МУШ є:

  • забезпечення реалізації  права  громадян  на  повну  загальну  середню освіту;
  • забезпечення можливості  для  громадян  України,  що  виявили бажання  навчатися,  здобувати  якісну початкову,  базову чи повну загальну середню  освіту  відповідно   до   особистісних   потреб, індивідуальних здібностей,  стану  здоров’я,  нахилів,  талантів з використанням нових інформаційно-комунікаційних технологій;
  • надання консультацій,  методичної  допомоги  та  рекомендацій вчителям,  що навчають учнів –  громадян  України,  які  тимчасово перебувають за кордоном;
  • координація діяльності  навчальних  закладів,  де  вивчається українська  мова  або  здійснюється навчання українською мовою,  а також організація їх інформаційно-методичного, консультативно-аналітичного супроводу;
  • організація та проведення тематичного,  семестрового контролю знань,  річного  оцінювання  та  державної  підсумкової  атестації екстернів МУШ – учнів навчальних закладів на територіях  країн  їх тимчасового перебування;
  • надання методично-інформаційної допомоги навчальним закладам, у яких вивчають мову, традиції, звичаї та культуру України.

Контактна інформація МУШ знаходиться тут.

Можливості навчання в Україні

Головним інформаційним джерелом про вищу освіту в Україні для іноземців є Український державний центр міжнародної освіти Міністерства освіти і науки України. Центр є єдиною офіційною державною платформою, яка займається інформуванням щодо можливостей навчання. На офіційному сайті Українського державного центру міжнародної освіти www.studyinukraine.gov.ua абітурієнти можуть отримати загальну інформацію про навчальні програми, процедуру вступу та інші практичні поради. Окрім цього, абітурієнти можуть подавати онлайн заявки на навчання до будь-якого вищого навчального закладу України через сайт www.studyinukraine.gov.ua.

До послуг, які надаються Українським державним центром міжнародної освіти, входять: перевірка документів абітурієнта, допомога у виборі університету та навчальної програми, допомога з подачею документів до вищого навчального закладу, отримання запрошення на навчання, візова підтримка, організація зустрічі в аеропорту.

 

Читати на офіційному сайті Посольства України в Республіці Молдова