Проживання в Республіці Молдова

Населення

У 2014 році в Молдові був проведений перепис населення. За результатами перепису сукупна чисельність постійного населення Молдови склала 2 998 235 осіб.

Серед адміністративних одиниць Молдови найбільш населеними є муніципій Кишинів, в якому мешкали 532 513 осіб.

 

Національний склад

Результати Перепису визначили, що основною етнічною групою країни у 2014 році були молдовани, частка яких у сукупній чисельності населення Молдови склала 75,1 %. Частка найбільшої етнічної меншини країни — румунів склала 7.0 %, українців – 6.6 %, гагаузів – 4.6 %, а росіян — 4.1 %.

Із загальної кількості жителів країни, які вказали мову спілкування (2 720,3 тисяч осіб), 54,6% зазвичай розмовляють молдавською мовою, 24,0% – румунською, 14,5% – російською, 2,7% – українською та стільки ж гагаузькою і 1,0% – болгарською.

Читати на офіційному сайті Національного бюро статистики Республіки Молдова.

 

Право тимчасового проживання

Іноземці, які бажають оселитися в Республіці Молдова на термін більше 90 днів, можуть подати заяву на право тимчасового проживання.

Право тимчасового проживання може бути надане з метою:

 • возз’єднання сім’ї;
 • робота;
 • навчання;
 • реалізація проекту;
 • здійснення гуманітарної, добровільної чи релігійної діяльності;
 • тривале лікування;
 • іноземні інвестори;
 • жертви торгівлі людьми;
 • інші випадки.

Для отримання права на проживання іноземці зобов’язані особисто з’являтися в пункті документування іноземців (or. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 124) або в одній із регіональних служб документування іноземців (or. Bălţi, str. Dostoevschii 12; or. Comrat str. Comsomolului 22) із заповненою та підписаною заявою на право проживання та відповідним набором підтверджуючих документів (оригінал та копія), принаймні за 30 днів до закінчення терміну законного проживання в Республіці Молдова.

Термін розгляду заяви, поданої для надання / продовження права на тимчасове проживання, становить 30 днів. Цей термін може бути скорочений до 10 днів на прохання іноземця зі сплатою зборів, встановлених для прискорення розгляду заяви щодо цього.
На підставі рішення про надання права на проживання видається дозвіл на тимчасове проживання іноземця, який є документом, що посвідчує особу іноземців, які проживають у Республіці Молдова.

У разі невиконання іноземцем граничного строку подання заяви про надання / продовження права на проживання, на нього буде застосовано адміністративну санкцію, яку потрібно сплатити для продовження процесу подання клопотання / продовження права місця проживання.
Іноземці, які тимчасово легально перебувають на території Республіки Молдова, можуть залишатися на її території лише до дати, коли закінчується надане право на тимчасове проживання та / або до закінчення терміну дії дозволу на проживання.

Іноземець також може вимагати надання права на постійне проживання, якщо виконуються наступні умови:

 • іноземець є власником права на тимчасове проживання для возз’єднання сім’ї не менше 3 років;
 • іноземець є власником права на тимчасове проживання терміном на 5 років – для інших категорій кінцевий термін розгляду заяви на право постійного проживання становить 90 днів. Термін розгляду заяви може бути скорочений до 2 місяців або до 1 місяця на прохання іноземця із сплатою збору, встановленого для прискорення розгляду заявки у зв’язку з цим.

Читати на офіційному сайті Республіки Молдова