Навчання у Республіці Молдова

Освіта є національним пріоритетом в Республіці Молдова та основним фактором у передачі та створенні нових культурних і загальнолюдських цінностей, у розвитку людського капіталу, у формуванні національної самосвідомості та самовизначення, у втіленні в життя прагнення до європейської інтеграції. Освіта відіграє першорядну роль в створенні передумов для стійкого людського розвитку і побудови суспільства, заснованого на знаннях. Якість освіти значною мірою визначає якість життя і створює можливості для найбільш повного застосування здібностей кожного громадянина.

Галузева стратегія розвитку освіти за 2013-2020 рр. є основним політичним документом в галузі освіти. З метою інтегрованого координування процесу стратегічного галузевого проектування в галузі освіти положення Стратегії були співвіднесені з документами релевантних політик, з реформами, запущеними в системі освіти, з іншими реформами, які є операційним продовженням дій, які передбачені Стратегією національної розвитку «Молдова-2020».

На початку 2015-2016 навчального року в Республіці Молдова працювали 2 899 освітніх установ із загальною кількістю 610 437 дітей / учнів / студентів. Кількість вчителів в країні склала 51 558 людини.

Значно покращився доступ дітей до дошкільної освіти. Кількість дошкільних навчальних закладів збільшилась на 91 одиницю на 01.01.2015 рік, в порівнянні з 2009 роком або на 5,0% більше, складаючи 1 453 одиниць.

В даний час, в республіці працюють 118 початкових шкіл, 794 гімназій, 392 ліцеїв і 17 установ спеціальної освіти.

Кількість учнів середньої професійно-технічної освіти склала 16, 1 тисяч учнів. На початку навчального року 2015-2016 в республіці працювали 44 професійних школи (училищ), 2 ремісничих училища, 4 центри передового досвіду і 42 коледжі.

У навчальному році 2015-2016, загальна кількість вищих навчальних закладів становила 31 одиницю, в тому числі 19 державних установ і 12 недержавних установ. На початку навчального року 2015-2016, кількість студентів становила 81 669 людини (за винятком іноземних студентів).

У 2015 році, загальна кількість кандидатів на докторську ступінь склала 1 751 осіб (за винятком іноземних), збільшившись на 7,6% в порівнянні з попереднім роком, досягнувши найвищого значення за останні 10 років.

Загальна кількість пост-докторантів у 2017 році – 47 чоловік; були зараховані в кандидати на постдокторські ступінь 20 осіб, а число випускників – 14 чоловік. Частка жінок у загальній кількості кандидатів на постдокторські ступінь склала 46,8%.

Детальну інформацію про освіту в Республіці Молдова можна знайти на сторінці mecc.gov.md

 

Читати на офіційному сайті Республіки Молдова