Ambasadorul Valeriu Chiveri a înmânat scrisorile de acreditare Ministrului Afacerilor Externe al Republicii Uzbekistan, Bakhtiyor Saido

Ambasadorul Valeriu Chiveri a înmânat scrisorile de acreditare Ministrului Afacerilor Externe al Republicii Uzbekistan, Bakhtiyor Saidov
Pe data de 6 mai la Tașkent, Valeriu Chiveri a prezentat scrisorile de acreditare Ministrului Afacerilor Externe al Republicii Uzbekistan, Bakhtiyor Saidov, în calitate de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Uzbekistan, cu reședința la Kiev.
În cadrul dialogului cu Șeful diplomației uzbece a fost abordat subiectul relațiilor bilaterale, care se bazează pe legăturile de prietenie trainică dintre popoarele noastre, iar pentru aprofundarea lor pe întregul spectru de cooperare, au fost trasate sarcini în domeniul dialogului politic, relațiilor comercial-economice și cooperării culturale.
Cu prilejul vizitei la Tașkent, Ambasadorul Valeriu Chiveri va avea întrevederi cu reprezentați ai ambelor camere ale Oliy Majlis, ai Ministerului Investițiilor și ai Camerei de Comerț. Pe lângă acestea, sunt preconizate și întâlniri cu șefi ai misiunilor diplomatice acreditate în capitala uzbekă.
Ambassador Valeriu Chiveri handed over the letters of accreditation to the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Uzbekistan, Bakhtiyor Saidov
On May 6, in Tashkent, Valeriu Chiveri presented the accreditation letters to the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Uzbekistan, Bakhtiyor Saidov, as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Moldova to the Republic of Uzbekistan, with residence in Kyiv.
During the dialogue with the Head of the Uzbek diplomacy, the topic of bilateral affairs, based on the bonds of lasting friendship between our people, was addressed, and with the aim of deepening the cooperation between the two countries, an entire spectre of tasks in the fields of political dialogue, trade, economic and cultural affairs were outlined.
During his visit to Tashkent, Ambassador Valeriu Chiveri will have meetings with representatives of both chambers of the Oliy Majlis, the Ministry of Investments and the Chamber of Commerce. In addition to these, meetings with heads of diplomatic missions accredited in the Uzbek capital are also expected.