Happy Independence Day of the Republic of Moldova!
La mulţi ani, Republica Moldova!

Acum 30 de ani, cu o diferență de trei zile, Republica Moldova și Ucraina și-au declarat independența.

Cu aceste evenimente sunt legate speranțele noastre pentru un viitor prosper și pașnic pentru țările noastre.

Ambele popoare sunt foarte apropiate, având puternice rădăcini istorice, culturale și economice, precum și dorința de a deveni parte integrantă a marii familii europene.

Apreciem relațiile speciale stabilite între țările noastre, care se bazează pe o prietenie trainică, raporturile de bună vecinătate și respect reciproc.

Anul 2021 este un an al marilor schimbări și încercări pentru țările noastre și pentru fiecare dintre noi, care ne oferă speranțe și perspective pentru viitor. Fie ca toate planurile să se realizeze!

Stimați cetățeni ai Republicii Moldova, Vă adresez sincere felicitări cu prilejul Zilei Independenței și Vă doresc prosperitate, bunăstare, încredere în forțele proprii, și să atingeți noi culmi pentru binele Patriei!

 

Герб Молдови

Consul onorific al Republicii Moldova
Mykola Skrypkovskyi

 


 

Thirty years ago Moldova and Ukraine proclaimed their independence with a difference of three days.

With these events we associate hopes for prosperity, bright and peaceful future for our states.

The Moldovan and Ukrainian peoples are very close, as we are united by strong cultural and historical roots, close economic ties and a common desire to become an integral part of the great European family.

We value the special relationship of our countries based on strong friendship, good neighborliness and mutual respect.

The year 2021 is a time of great change and challenge for our nations and for each of us. It is a time of hopes and new plans for the future. May they all become true!

I congratulate the citizens of the Republic of Moldova on the occasion of Independence Day and I wish prosperity, development, growth, vital inspiration, confidence in own forces and new achievements for the benefit of the Motherland!

 

Герб Молдови

Honorary Сonsul of the Republic of Moldova
Mykola Skrypkovskyi