С Днем Независимости Республики Молдова!
La mulţi ani, Republica Moldova!

Acum 30 de ani, cu o diferență de trei zile, Republica Moldova și Ucraina și-au declarat independența.

Cu aceste evenimente sunt legate speranțele noastre pentru un viitor prosper și pașnic pentru țările noastre.

Ambele popoare sunt foarte apropiate, având puternice rădăcini istorice, culturale și economice, precum și dorința de a deveni parte integrantă a marii familii europene.

Apreciem relațiile speciale stabilite între țările noastre, care se bazează pe o prietenie trainică, raporturile de bună vecinătate și respect reciproc.

Anul 2021 este un an al marilor schimbări și încercări pentru țările noastre și pentru fiecare dintre noi, care ne oferă speranțe și perspective pentru viitor. Fie ca toate planurile să se realizeze!

Stimați cetățeni ai Republicii Moldova, Vă adresez sincere felicitări cu prilejul Zilei Independenței și Vă doresc prosperitate, bunăstare, încredere în forțele proprii, și să atingeți noi culmi pentru binele Patriei!

 

Cu respect, Герб Молдови

Consul onorific al Republicii Moldova
Mykola Skrypkovskyi

 


 

30 лет назад Молдова и Украина провозгласили независимость с разницей в три дня.

С этими событиями мы связываем свои надежды на процветание, светлое и мирное будущее для наших государств.

Молдавский и украинский народы очень близки, ведь нас объединяют крепкие культурные и исторические корни, тесные экономические связи и общее стремление стать неотъемлемой частью большой европейской семьи.

Мы ценим особые отношения наших стран, основанные на крепкой дружбе, добрососедстве и взаимном уважении.

2021 год — это время больших перемен и испытаний для наших государств и каждого из нас. Это — пора надежд и новых планов на будущее. Пусть все они сбудутся!

Поздравляю граждан Республики Молдова с Днем Независимости и желаю расцвета, развития, роста, уверенности в собственных силах и новых свершений на благо Родины!

 

С уважением, Герб Молдови

Почетный Консул Республики Молдова
Николай Скрипковский